Ankieta 1 – Questionaire number 1

Ankietę przeprowadzono wśród 94 uczniów z 4 klas pierwszych:  1H1 (20 uczniów), 1Te (24 uczniów), 1TH (22 uczniów), 1Ga (28 uczniów) oraz 84 uczniów z 4 klas trzecich: 3TH(14 uczniów), 3TL (18 uczniów), 3TE (25 uczniów), 3Ga (27 uczniów)

The survey was conducted among 94 students from four first classes : 1H1 (20 students), 1TE (24 students), 1TH (22 students), 1Ga (28 students) and 84 students from third grade 4: 3TH (14 students), 3TL (18 students), 3TE (25 students), 3ga (27 pupils)

 1. Czy kiedykolwiek brałeś udział w rozmowie z nauczycielem czy innym specjalistą na temat kariery zawodowej lub wyboru szkoły? Jeśli tak, to kiedy i w jakim stopniu Ci to pomogło?
 2. Have you ever taken part in a conversation with the teacher or other specialist connecting with the career or school choice? If so, when did this conversation take place and how far did it help you?

Klasy

classes

Brak odpowiedzi

No answer

Nie

no

Tak, w gimnazjum

Yes at junior high school

bardzo pomogło

very helpful

Trochę/średnio pomogło

A Little/ medium  help

Mało pomogło

very little help

nie pomogło

not at all

1H1

0

4

11

3

0

2

1Te

0

2

18

0

0

4

1TH

1

4

16

0

0

1

1Ga

0

3

9

8

4

4

Ogółem

Altogether

(Total)

1

13

54

11

4

11

 

Klasy

classes

Nie

no

Tak, w gimnazjum

Yes In junior high school

Tak, w gimnazjum i szkole średniej

Yes in junior high school and in secondary school

Tak, w szkole średniej

Yes in secondary school

Pomogło

helped

nie pomogło

didn’t help

(not at all)

Pomogło

helped

nie pomogło

didn’t help

Pomogło

helped

nie pomogło

didn’t help

3TH

3

1

2

6

0

2

0

3TL

6

2

7

0

0

0

3

3TE

5

5

4

3

0

7

1

3Ga

1

13

0

3

1

8

1

Ogółem

Altogether

(Total)

15

21

13

12

1

17

5

 

 1. Czy kiedykolwiek wypełniałeś kwestionariusze odnośnie wyboru zawodu, szkoły? Jeśli tak, czy pamiętasz ile ich było i jak często to miało miejsce?
 2. Have you ever fill in questionnaires concerning the choice of profession, school? If so, do you remember how many  were there and how often  did you do them?

Klasy

classes

Brak odpowiedzi

 

No answer

Nie

no

Tak, w gimnazjum

Yes In junior high school

Wiele

więcej niż 5

more than 5

kilka (3-5)

some

2 razy

twice

Raz

once

nie pamiętam

I don’t remember

1H1

1

10

1

1

0

6

1

1Te

0

9

1

4

0

5

5

1TH

0

8

1

5

1

1

6

1Ga

0

2

2

11

2

5

6

Ogółem

Altogether

(Total)

1

29

5

21

3

17

18

Co do częstości – najczęściej brakowało odpowiedzi lub w 3 klasie gimnazjum.

When it comes to frequency – it was usually no answer or in the third class of junior high school

Klasy

classes

Brak odpowiedzi

No answer

Nie

no

Tak, w gimnazjum

Yes In junior high school

nie pamiętam

I don’t remember

Wiele

więcej niż 5

more than 5

kilka (3-5)

some

2 razy

twice

Raz

once

nie pamiętam

I don’t remember

3TH

2

3

0

2

0

2

3

2

3TL

0

7

0

2

0

5

0

4

3TE

0

13

0

0

1

7

0

4

3Ga

1

13

0

0

3

7

0

3

Ogółem

total

3

36

0

4

4

21

3

13

 

 1. Czy wybierając dany zawód lub szkołę kierowałeś się:
 2. By choosing the profession or school did you follow:

Klasy

classes

1H1

1Te

1TH

1Ga

Ogółem

total

radą, przykładem czy nakazem rodziców –

 the ad vice or example  or command of parents

15

8

6

11

40

wynikiem testów, które przeprowadzane były w szkole odnośnie doradztwa zawodowego –

tests’ results   concerning  career quidance carried out at your school

3

14

12

14

43

wyborem twoich przyjaciół, ponieważ nie chciałeś zostać sam –

 the choice of your friends because you don’t want to stay alone

1

2

1

3

7

brak odpowiedzi – no answear

1

0

0

0

1

Inne odpowiedzi:

another  answears

 

 

zainteresowania, intrests

0

0

1

0

1

mój własny wybór –

my own choice

0

0

1

0

1

zapotrzebowanie na rynku pracy –

 Job market’s demands/ needs

0

0

1

0

1

 

Klasy- classes

3TH

3TL

3TE

3Ga

Ogółem

total

radą, przykładem czy nakazem rodziców-

the ad vice or ex ample or command of parents

10

8

17

14

49

wynikiem testów, które przeprowadzane były w szkole odnośnie doradztwa zawodowego –

tests’ results  concerning  career quidance carried out at your school

1

3

8

12

24

wyborem twoich przyjaciół, ponieważ nie chciałeś zostać sam –

the choice of your friends, because you don’t want stay alone

0

2

0

0

2

brak odpowiedzi – no answear

3

4

0

1

8

mój własny wybór – my own choice

0

1

0

0

1

 

 1. Będąc uczniem wybierasz kursy oferowane w twojej szkole:
 2. Being a student you choose the courses offered in your school:

Klasy- classes

1H1

1Te

1TH

1Ga

Ogółem

total

pasujące do twojej osobowości i rokujące nadzieję na przyszłość –

matching your personality and giving a hope for the future

15

16

14

24

69

częściowo pasujące do twojej osobowości i poniekąd obiecujące –

 partly matching your personality and somehow promising

 

4

7

8

4

23

zupełnie nie odpowiadające twojej osobowości i nietrafne odnośnie przyszłości –

completely not matching your personality and inaccurate your future

0

0

0

0

0

brak odpowiedzi – no answear

1

1

0

0

2

 

Klasy - classes

3TH

3TL

3TE

3Ga

Ogółem

total

pasujące do twojej osobowości i rokujące nadzieję na przyszłość –

matching your personality and giving a hope for the future

9

12

18

21

60

częściowo pasujące do twojej osobowości i poniekąd obiecujące –

partly matching your personality and somehow promising

5

5

5

6

21

zupełnie nie odpowiadające twojej osobowości i nietrafne odnośnie przyszłości-

completely not matching your personality and inaccurate your future

0

1

2

0

3

 

 

 

 

 1. Czy na decyzje o wyborze szkoły czy nauki zawodu miały wpływ zdolności i umiejętności ujawnione w poprzedniej szkole?

5.Did the abilities and skills revealed in junior high school influence the decisions about choosing school or profession?

Klasy

classes

1H1

1Te

1HT

1Ga

Ogółem

total

w dużym stopniu – to a large extent

4

5

2

1

12

w pewnym stopniu – to some extent

11

16

10

21

58

w ogóle nie miały wpływu – no influence

5

3

10

6

24

 

Klasy- classes

3TH

3TL

3TE

3Ga

Ogółem

total

w dużym stopniu - to a large extent

1

1

3

0

5

w pewnym stopniu - – to some extent

10

9

17

16

52

w ogóle nie miały wpływu - no influence

3

8

5

11

27

 

 1. Który z wymienionych czynników najlepiej oddaje to, czym kierują się ludzie w twoim wieku przy wyborze zawodu:

6. . Which of the following factors do the people in your age follow by choosing a profession:

 

Klasy- classes

1H1

1Te

1HT

1Ga

Ogółem

total

rodzinna tradycja – family tradition

0

1

0

0

1

pozycja społeczna – social status

1

0

0

0

1

zdolności  - skills

6

8

2

5

21

względy finansowe – financial reasons

3

3

4

4

14

decyzja osobista – personal decision

9

11

14

16

50

lokalna rzeczywistość – local reality

1

1

2

3

7

 

 

Klasy - classes

3TH

3TL

3TE

3Ga

Ogółem

total

rodzinna tradycja – family tradition

0

1

0

0

1

pozycja społeczna – social status

0

2

1

0

3

zdolności  - skills

3

3

6

9

21

względy finansowe – financial reasons

4

9

5

6

24

decyzja osobista – personal decision

7

5

8

13

33

lokalna rzeczywistość- local reality

0

3

5

2

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Czy kiedykolwiek rozważałeś przekształcenie swojego hobby w działalność gospodarczą? Jeśli tak, to podaj przykład i szczegóły:
 2. Have you ever considered to turn your hobby into a business activity? If yes, give details.

Klasy- classes

brak odpowiedzi

no answear

Nie

no

Tak

yes

Przykłady - examples

1H1

2

9

9

Szkoła tańca -1 – Dance school

Salon fryzjersko-kosmetyczny – 2 – hair and beauty salon

Fotograf – 1 - photographer

Trener lub zawodnik siatkówki – 2 – volleyball coach or volleyball player

Szkoła sportowa – 1 – sports school

Sklep wędkarski –1 – fishing store

Przedszkole – 1 - kindergarden

1Te

0

18

6

Organizowanie imprez np. wesel – 1 – organization of events for instance weedings

Kierunki ekonomiczne – 2 – economic orientations

Biuro rachunkowe – 1 – accounting office

Szyć ubrania lub turystyka – 1 – sewing clothes or tourism

Każdy chce żeby jego praca była w pewnym sensie jego hobby – 1 – everybody want that his Job is to some extent his hobby

1HT

3

18

1

Stremować lub kręcić filmy – 1 - film

 1Ga

4

13

11

własna restauracja – 6 – own restaurant

kucharz – 2 - cooker

weterynarz – 2 - vet

szkoła tańca -1 – Dance school

Ogółem

total

9

58

27

 

 

Klasy- classes

brak odpowiedzi

no answear

Nie

No

Tak

yes

Przykłady

examples

3TH

0

10

4

Hotel, pensjonat – 2 – hotel, pension

Linia lotnicza -1 – air lines

Restauracja – 1 - restaurant

3TL

0

11

7

Restauracja -1 - restaurant

Trener osobisty – 1 – personal trainer

 Firma transportowa – 1 – logistic company

Opublikować wiersze – 1 – publish poems

Apteka – 1 - pharmacy

3TE

3

20

2

Firma transportowa – 1 – logistic company

3Ga

0

11

16

Restauracja – 10 - restaurant

Klub fitness – 1 – fitness club

Gabinet kosmetyczny – 1 – beauty salon

Dietetyk – 2 - nutritionist

Cukiernia – 2 - confectionery

Ogółem

total

3

52

28

 

 

 

 1. Czy kiedykolwiek obserwowałeś swój rozwój w jakiejś dziedzinie niezwiązanej ze szkołą? Jeśli tak, podaj szczegóły.
 2. Have you ever observed your development in a field unconnected with the school? If so, please give details.

Klasy

classes

brak odpowiedzi

no answear

Nie

no

Tak

yes

Przykłady - examples

1H1

2

6

12

Sport – 6 – sport

Pływanie – 1 - swimming

Śpiew i/lub taniec – 3 – singing or dancing

Aktorstwo – 1 - acting

Zdolności manualne – 1 – manual skills

1Te

0

17

7

Gra na gitarze – 2 – playing the quitar

Szycie -1 - sewing

Malarstwo, sztuka – 1 – painting/ art

Sport – 3 - sport

1HT

4

12

6

Sport – 4 - sport

Turystyka i historia regionu – 1 – tourism and regional history

Plastyka – 1 – Visual arts

 1Ga

2

12

14

Zespół folklorystyczny – 2 – folk band

Gra na instrumencie (gitara, skrzypce, saksofon) – 8 – playing the musical instrument ( gitar, violin, saxophone)

Plastyka – 1 – Visual arts

Sport – 1 - sport

Zdolności manualne – 1 – manual skills

Śpiew – 1 - singing

ogółem

8

47

39

 

 

Klasy

classes

brak odpowiedzi

no answer

Nie

no

Tak

yes

Przykłady

examples

3TH

0

5

9

Sport – 4 -sport

Teksty literackie – 1 – literary works

Gra na instrumencie – 1- playing an instrument

Kulinarne -1- culinary

Pierwsza pomoc – 1 – first aid

Modelarstwo – 1 - modelling

 

0

7

11

Sport – 3 – sport

Teksty literackie – 3 – literary work

Plastyka – 1 – Visual arts

 Informatyka -1 – information technology

Matematyka – 1 - maths

Strzelanie – 1 - shooting

3TE

2

17

6

Grafika -1 - graphics

Kierowanie samochodem – 1 – driving a car

Gra na instrumencie – 2 – playing the instrument

Obsługa sprzętu budowlanego – 2 – handling of building equipment

3Ga

2

6

19

Medycyna – 1, Fryzjerstwo – 1 – medicine , hairdressing

Remonty – 2 - renovation

Kierowanie samochodem – 1 – driving a car

Kosmetyka – 1 – beauty care

Cukiernictwo – 5 - confectionary

Śpiew – 2 - singing

Wiersze -1 - poems

Sport – 4 - sport

Opieka nad dziećmi – 1 – looking after of  children

Ogółem

total

4

35

45

 

 

 1. Czy uważasz, że dzisiejsze media maja wpływ na wybór kariery zawodowej przez młodych ludzi? Jeśli tak, to wyjaśnij krótko.
 2. Do you think that nowadays media influence the career choice of young people? If yes, than explain shortly.

Klasy - classes

1H1

1Te

1HT

1Ga

ogółem

brak odpowiedzi- no answer

0

1

1

0

2

nie wiem – I don’t know

0

0

1

0

1

Nie - no

5

3

10

9

27

Częściowo tak- party yes

0

0

0

4

4

tak

kreują modne, popularne zawody –

create modern, common jobs

2

4

2

1

7

przedstawiają wysokość zarobków w różnych zawodach/ stanowiskach –

present the high of earings in different jobs/ position

 

 

0

4

1

8

13

kreują wizerunek osoby wykształconej na wysokim stanowisku –

create an image of an educated person on senior position  -

 

 

0

3

0

0

3

pokazują likwidowane zakłady,  mówią o bezrobociu –

 show closing companies, talk about unenployment 

 

0

1

1

1

3

Informacje i porady na temat różnych zawodów, ścieżek kariery –

Information concerning different jobs, careers, specializations

5

7

1

4

17

młodzież wzoruje się na cele brytach –

youth imitate celebrities

1

0

0

1

2

brak uzasadnienia – lack of giving reasons

 

1

1

3

0

5

narzucają swoje zdanie, manipulują –

impose their  views, manipulate

0

0

1

0

1

Przedstawiają różne oferty pracy, braki na rynku pracy –

Show different jobs’ offer, the situation on the employment market

5

0

0

0

5

bo młodzi ludzie są zagubieni, nie wiedzą co robić –

because young people are confused (lost) and do not know what to do

 

1

0

1

0

2

 

Klasy- classes

3TH

3TL

3TE

3Ga

Ogółem

total

brak odpowiedzi – no answer

1

0

0

0

1

nie wiem- I don’t know

0

0

0

0

0

Nie- no

1

9

18

9

37

Częściowo tak- partly yes

0

0

0

0

0

Tak

yes

kreują modne, popularne zawody –

create modern, common jobs

2

0

0

2

4

przedstawiają wysokość zarobków w różnych zawodach/ stanowiskach –

present the high of earings in different jobs/ position

6

0

2

1

9

kreują wizerunek osoby wykształconej na wysokim stanowisku –

create an image of an educated person on senior position  -

 

0

0

0

0

0

pokazują likwidowane zakłady,  mówią o bezrobociu –

show closing companies, talk about unenployment

0

0

0

1

1

Informacje i porady na temat różnych zawodów, ścieżek kariery, kierunki kształcenia-

Information concerning different jobs, careers, specializations

0

4

3

4

11

młodzież wzoruje się na cele brytach-

youth imitate celebrities

0

1

0

0

1

brak uzasadnienia – lack of giving reasons

0

2

2

6

10

narzucają swoje zdanie, manipulują –

impose their  views, manipulate

0

0

0

0

0

Przedstawiają różne oferty pracy, sytuacja na rynku pracy-

Show different jobs’ offer, the situation on the employment market

3

2

0

2

7

bo młodzi ludzie są zagubieni, nie wiedzą co robić -

because young people are confused (lost) and do not know what to do

 

1

0

0

0

1

 

 

 1. Jak pewny jesteś dziś przyszłości w odniesieniu do wybranej kariery zawodowej?
 2. How far are you certain about your future in relation to your chosen career?

Klasy

classes

1H1

1Te

1HT

1Ga

Ogółem

total

bardzo pewny – very certain/ sure

2

11

7

11

31

trochę pewny  - a little certain/ sure

14

13

10

14

51

zupełnie zagubiony – completely confused about my career

4

0

5

2

11

brak odpowiedzi – no answer

0

0

0

1

1

 

Klasy

classes

3TH

3TL

3TE

3Ga

Ogółem

total

bardzo pewny – very certain / sure

4

1

2

17

24

trochę pewny  - a little certain/ sure

8

11

18

10

47

zupełnie zagubiony – completely confused about my career

1

6

5

0

12

brak odpowiedzi – no answer

1

0

0

0

1